• Jan Hublau

Themadag: Wereld Reuma Dag


Het is vandaag Wereld Reuma Dag, ook wel bekend onder de naam World Arthritis Day (WAS). Wereldwijd staan miljoenen mensen op deze dag stil bij de impact van reuma. Mensen blijven veel te lang lopen met reumatische klachten, waardoor er vaak al te veel schade is aangericht.


Zorgmassage kan helpen bij reuma.

Reuma is een verzamelnaam voor ruim 200 verschillende ziekten. Alle ziekten en aandoeningen van de gewrichten, spieren, pezen, slijmbeurzen en het bot, kortom alle mankementen aan het bewegingsapparaat, vallen onder de noemer reuma. Sommige artsen gebruiken reuma alleen om min of meer ernstige gewrichtsontstekingen aan te duiden (reumatoïde artritis), andere artsen gebruiken het ook voor artrose. Artrose is namelijk ook een reumatische ziekte, soms wordt als synoniem ‘slijtagereuma’ gebruikt. Zelfs osteoporose en tenniselleboog zijn reumatische ziekten, al worden ze zelden zo gepercipieerd.


Naast de verwarrende terminologie bestaan er zeer veel misvattingen over reuma. Vooral over de relatie tot voeding. Zo geloven sommigen dat zure en zuursmakende voedingsmiddelen, zoals yoghurt en tomaten, reumatische ziekten doen verergeren, of zelfs doen ontstaan (jicht). Dat kon nooit bevestigd worden in onderzoek. Wat ook de ronde doet is het geloof dat bepaalde voedingsmiddelen het bloed ‘verzuren’, wat dan aanleiding zou geven tot ziekten als reuma of reumatische ziekten doen verergeren. Ook dat is een fabeltje. Ons bloed heeft een constante zuurtegraad of pH, tussen 7,35 en 7,45. Deze wordt op geen enkele wijze beïnvloed door wat we eten. Bloed dat echt verzuurt, kom enkel voor in geval van zeer ernstige, vaak terminale aandoeningen.


Bron

(1) http://www.gezondheidenwetenschap.be/onderwerpen


Voor meer informatie en hulp kan je terecht bij...

• de Reuma Liga:

https://www.reumaliga.be/


• Reumanet

https://reumanet.be/


"Zorgmassage is een prachtig initiatief, zalige massage met veel zorg gegeven ❤️

Zo blij dit te leren kennen" Peggy

Zorgmassage vzw

 Maatschappelijke zetel:

Damaststraat 106 • 9030 Gent

info@zorgmassage.net

+32 (0) 470 10 27 72

Ondernemingsnummer:

0632 681 411

Met medewerking en steun van
Logo - Kom op tegen kanker.png
logo belgische-massage-federatie.jpg
toolbox-logo.png
think pink logo.png

© 2020 vzw Zorgmassage  |  Disclaimer  |   Privacy Policy