Historiek

Van onco-massage of oncologiemassage tot herbalanceringsmassage en zorgmassage… een overzicht…

 

Internationaal

In de Verenigde Staten is men al meer dan 25 jaar aan de slag met onco-massage of oncologiemassage (Oncology Massage Therapy). De meest vernoemde pioniers in de VS zijn Gayle McDonald en Tracy Walton. Vaak wordt Dawn Nelson over het hoofd gezien…

  • Dawn Nelson startte in 1990 haar compassionate touch programma nadat ze verschillende massage en mediatieve technieken verkend en geleerd had. Dawn Nelson aanpak had tot doel om ouderen, stervenden en zieken (waaronder ook kankerpatiënten) - door middel van de kracht van aanraking/massage - een comfortabeler leven te geven. Ze bouwde heel veel ervaring op in ouderenzorg- en verpleeggemeenschappen. Ze schreef de boeken “Compasionate Touch: Hands-on Caregiving for the Elderly, the ill and Dying“ (1993) (vrij vertaald: ‘Medelevende aanraking: praktijkgerichte zorgverlening voor de ouderen, zieken en stervenden’) ; “Making friends with Cancer” (vrij vertaald: ‘Vrienden worden met Kanker’) en “From the Heart Through the Hands: The Power of Touch in Caregiving” (vrij vertaald: ‘Vanuit het Hart via de Handen: De Kracht van Aanraking in Zorgverlening’). 

  • Gayle MacDonald begon haar carrière in 1973 als gezondheidsleraar op een middelbare school. In 1989 werd ze massagetherapeut, wat leidde tot de versmelting van haar eerste twee carrières. Nadat ze de massageschool had afgerond, begon ze Body-Mind-educatie te geven aan massagestudenten. Een toevallig telefoontje in 1993 bracht haar ertoe een ziekenhuismassageprogramma voor kankerpatiënten te ontwikkelen aan de Oregon Health and Science University (OHSU) in Portland, Oregon. Na verloop van tijd werkte MacDonald met harttransplantatiepatiënten, vrouwen die in het ziekenhuis waren opgenomen vanwege een risicovolle zwangerschap, orthopedische patiënten en patiënten met algemene geneeskunde. Ze schreef de boeken “Medicine Hands: Massage Therapy for People with Cancer” (vrij vertaald: ‘Medische Handen: Massage Therapie voor mensen met Kanker’) en “Massage for the Hospital Patient and Medically Frail Client” (vrij vertaald: ‘Massage voor de ziekenhuispatiënt en medisch kwetsbare cliënt’). 

  • Tracy Walton is een onderzoeker, schrijver, bekroonde docent en specialist in massagetherapie en kankerzorg. Ze is een dynamische stem voor ‘de kracht van aanraking’ en is de auteur van het boek “Medical Conditions and Massage Therapy: A Decision Tree Approach” (vrij vertaald: ‘Medische aandoeningen en massagetherapie: Een Beslissingsboom Benadering’)(2011). Tracy heeft een masterdiploma in biologische wetenschappen, met een focus op biochemie en cellulaire fysiologie. Ze behaalde haar diploma in therapeutische massage van het Muscular Therapy Institute (nu Cortiva Institute). Bekend om haar leiderschap en lesgeven in pathologie en oncologische massagetherapie, biedt Tracy populaire permanente educatiecursussen voor massagetherapeuten. Sinds 1998 hebben duizenden massagetherapeuten met haar en haar personeel getraind en haar cursussen en webinars uitstekende recensies gegeven. Als opvoeder integreert ze het hart en de wetenschap van massagetherapie. In 2003 riep de American Massage Therapy Association haar uit tot Teacher of the Year. 

 

In de Verenigde Staten is oncologiemassage een vast onderdeel geworden van de complementaire zorg in heel wat ziekenhuizen en kankercentra.

 

In Australië bestaat onco-massage ondertussen ook al meer dan 15 jaar en wordt het eveneens aangeboden in heel wat ziekenhuizen.

 

In Nederland startte het Instituut Massage bij Kanker in 2011 als eerste met opleidingen ‘Massage bij Kanker’. Ze volgen hierbij de richtlijnen van de Society for Oncology Massage.

Ook in Nederland worden massages bij kanker steeds vaker aangeboden in ziekenhuizen.

 

Vlaanderen

De peetmoeder van de zorgmassage / herbalanceringsmassage in Vlaanderen:

Rina Gubanski

Rina Gubanski is in Vlaanderen de pionier in massages en schoonheidszorgen voor kankerpatiënten…

Toen Rina 29 jaar geleden een schoonheidsinstituut ‘Beauty & Elegance’ in Genk opende en geconfronteerd werd met een klant met borstkanker besloot ze om een massagetechniek voor mensen met kanker te ontwikkelen. Dit werd de ‘herbalanceringsmassage’, een speciale massagetechniek met als doel spanningen en stress te verminderen door middel van zachte aanrakingen zonder druk. Rina schreef haar ‘herbalanceringsmassage’ uit tot een cursus en heeft via ‘Syntra’ en ‘Institute For Professional Care’ de eerste cursussen rond dit thema gegeven in Vlaanderen. Op dit ogenblik geeft ze nog steeds les aan Syntra-Limburg. Rina heeft eveneens in 2006 de vzw ‘n Witte Roos opgericht. Deze organisatie richt zich op vrijwilligerswerk binnen ziekenhuizen en heeft meer dan 40 vrijwilligers aan boord die zich wekelijks inzetten om zorgmassages aan te bieden.

 

Lees het uitgebreide verhaal van Rina via deze link: xxxxxxxx

Vzw Zorgmassage - de verbindende organisatie.

Tekst in voorbereiding