top of page
  • Foto van schrijverJan Hublau

Themadag: Wereld leerkrachtendag


Vandaag is het de dag van de leerkracht! Van harte bedankt aan alle leerkrachten! Vzw Zorgmassage wil, vanzelfsprekend, alle docenten die week in week uit het beste van zichzelf geven bij de opleiding tot (professioneel) zorgmasseur een extra steuntje geven! Jullie zijn stuk voor stuk toppers die met liefde de knepen van het zorgmassagevak meegeven aan de studenten. In Covid-19 tijden is dit zeker niet zo eenvoudig. We vinden het straf dat jullie ondanks de beperkingen en regels creatief omgaan met de situatie en de opleidingen blijven geven met hartverwarmend enthousiasme. Dank jullie wel! x 1.000


Sinds 1994 wordt op 5 oktober Wereldlerarendag, Wereld Leerkrachtendag of Werelddag van de Leerkracht gehouden.

Hierbij wordt de verjaardag herdacht van de goedkeuring van de IAO/UNESCO-aanbeveling van 1966 betreffende de status van leerkrachten. De aanbeveling stelt benchmarks vast met betrekking tot de rechten en verantwoordelijkheden van leerkrachten en stelt ook normen voor hun initiële voorbereiding en vervolgopleiding, werving, werkgelegenheid en onderwijs- en leeromstandigheden. In 1997 werd ook een aanbeveling rond de status van het onderwijzend personeel (inclusief het onderzoekspersoneel) in het hoger onderwijs als aanvulling op de aanbeveling van 1966.


Wereldlerarendag wordt door UNESCO georganiseerd in samenwerking met UNICEF, de Internationale Arbeidsorganisatie en Education International.


Wereldlerarendag 2020

In 2020 viert "Wereldlerarendag"alle leerkrachten rond het thema 'Leraren: leidend in een crisis, een nieuwe kijk op de toekomst'. Vandaag biedt de gelegenheid om het lerarenberoep wereldwijd te vieren, de balans op te maken van de prestaties en de aandacht te vestigen op de stemmen van leraren, die centraal staan ​​in de inspanningen om de wereldwijde onderwijsdoelstelling te bereiken om niemand achter te laten.


De COVID-19-pandemie heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de uitdagingen waarmee de reeds te uitgebreide onderwijssystemen over de hele wereld worden geconfronteerd. Het is niet overdreven om te zeggen dat de wereld zich op een kruispunt bevindt en nu meer dan ooit moet er samengewerkt worden met leraren om het recht op onderwijs te beschermen en het te begeleiden in het zich ontvouwende landschap dat door de pandemie is veroorzaakt.


De kwestie van het leiderschap van leraren in relatie tot crisisrespons komt niet alleen op het juiste moment, maar is van cruciaal belang in termen van de bijdragen die leraren hebben geleverd om 'leren op afstand' te bieden, kwetsbare bevolkingsgroepen te ondersteunen, scholen te heropenen en ervoor te zorgen dat leerlacunes zijn opgevuld. De discussies rond WTD zullen ook ingaan op de rol van leraren bij het opbouwen van veerkracht en het vormgeven van de toekomst van het onderwijs en het lerarenberoep.


Vzw Zorgmassage, opleidingen, onderwijs en kinderen/jongeren

Opleidingen

Van bij de start van de organisatie is vzw Zorgmassage nauw betrokken bij onderwijs. Niet alleen werd binnen de vzw de opleiding 'Massage bij Kanker / Zorgmassage' ontwikkeld, ze werd ook geïntroduceerd bij CVO's. De samenwerking tussen de vzw en CVO's is hecht en positief. 5 jaar geleden begonnen in één CVO te Zele zijn er vandaag opleidingen in de CVO's te Antwerpen, Brugge, Lokeren, Ninove en Oudenaarde. Van uitbreiding naar de provincies Vlaams-Brabant en Limburg wordt werk gemaakt, maar door de Covid-19 crisis loopt een en ander helaas wat vertraging op.


Onderwijs... leerkrachten en kinderen/jongeren.

Onze organisatie is aan het broeden op workshops, initiaties voor leerkrachten en leerlingen rond zorgmassages. Onder het motto jong geleerd is oud gedaan.

Hoe mooi zou het niet zijn wanneer (klein)kinderen hun ouders en grootouders een eenvoudige hand-armmassage kunnen geven?
Comments


bottom of page