top of page

Introductie Workshops

Jouw eerste kennismaking met zorgmassage

Workshop%2520present%2520A'pen%252007_ed

​Wil je kennismaken met zorgmassage?

In onze introductie-workshops leren de deelnemers wat een zorgmassage is, hoe het werkt en ervaren ze - heel summier - wat het is om een zorgmassage te geven en te krijgen.

 

Belangrijke noot!

Een introductie-workshops maakt van de deelnemers geen zorgmasseurs. Daarvoor is een halve of hele dag véél te kort... maar het kan hen misschien triggeren om hierin verder te gaan en een professionele opleiding te volgen.

Een opleiding tot professioneel zorgmasseur kent 120 lestijden waarin zowel de inleiding tot zorgmassage (historiek, doelstellingen effecten, contra indicaties), anatomie (bloedstelsel, lymfestelsel, huidanomalieën, spieren en skelet), kanker (ontstaan, behandelingen, bijwerkingen, emoties...), de massagepraktijk (ergonomie, materiaal, hygiëne,...), massageproducten, massagerichtlijnen (druk, positionering, tempo,...), behandelplan, communicatie (o.a. bij oncologie en andere chronische ziekten, deontologie), zelfzorg.

Klik hier voor informatie over de opleidingen tot professioneel zorgmasseur.

 

Je hebt ongetwijfeld al door dat deelnemers onmogelijk zorgmassages kunnen en mogen geven na één introductie-workshop. Dat zou compleet onverantwoord zijn. Een introductie-workshop zal hen wel zonder twijfel inzichten geven over wat een zorgmassage nu precies is.

Praktische Info Introductie-Workshops

Voor wie?

vzw Zorgmassage ontwikkelde de introductie-workshops met volgende doelgroepen in gedachte:

VW - AZ Maria Middelares, Gent.jpg
Professionele
zorgverleners
Zorghuis, Oostende.jpg
Vrijwilligers
duimen buitenwaarts strijken.jpg
Bedrijven &
organisaties

Vrijwilligers

 

Er zijn meer dan 30.000 vrijwilligers actief in de gezondheidszorg. Deze mensen zetten zich graag in voor hun zieke medemens. Zorgmassage is een fijne methodiek waardoor zorgvragers even al hun zorgen kunnen vergeten. Onze vrijwilligers in de ziekenhuizen ervaren een groot gevoel van dankbaarheid, wat hun engagement versterkt. Vrijwilligers kunnen zorgmassage aan den lijve ondervinden en ontdekken via de introductie-workshop. Dit kan de eerste stap zijn naar een volwaardige opleiding tot (vrijwillig) zorgmasseur.

Workshop vrijwilliger
Workshop professioneel zorgverlener

Professionele zorgverleners

 

Dankzij onze introductie-workshops kunnen professionele zorgverleners proeven van wat zorgmassages zijn. De voordelen ontdekken van het geven van deze zachte massages in de thuis- of ziekenhuisomgeving van hun patiënten. De langdurige opleiding tot professioneel zorgmasseur (120 lestijden) via de centra voor volwassenen onderwijs trekt veel zorgkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, bejaardenanimatoren en andere gezondheidswerkers aan. De introductie-workshop is een eerste kennismaking.

Bedrijven & organisaties

 

Stressgerelateerde aandoeningen zijn een groot probleem binnen de werking van bedrijven en organisaties. Voor veel HR-verantwoordelijken, personeelschefs en managementteams is welzijn op het werk een top item waarvoor middelen dienen ingezet worden. Binnen het kader van 'preventie' en 'welzijn op het werk' richten we introductie-workshops in om zorgmassages bekend te maken binnen het bedrijfsleven. Iedereen binnen een bedrijf (in welke functie ook) loopt vroeg of laat kans om stressgebonden aandoeningen op te lopen. Het kan ook ingericht worden als een teambuilding activiteit die werknemers dichter bij elkaar brengt, niet alleen mentaal maar ook fysisch. Stappen zetten richting een kwaliteitsvol (beroeps)leven.

Workshop bedrijven

Inhoud

Brochure bij Introductie workshops.png

vzw Zorgmassage ontwikkelde aangepaste introductie-workshops per doelgroep op basis van 2 verschillende zorgmassages:

•  handmassage

•  stoelmassage

In beide introductie-workshops komen volgende onderwerpen aan bod:

- Een stukje zorgmassage geschiedenis

- Introductie vzw Zorgmassage (wat doet de vzw, de missie, visie,

  opleidingen, vrijwilligerswerking,...

- Wat is een zorgmassage?

- Voor wie zijn zorgmassages geschikt?

- Hoe werkt een zorgmassage?

- Hoe ervaart een kankerpatiënt zorgmassage?

- Hoe ervaren mensen met andere pathologieën zorgmassage?

- Medische onderbouwing zorgmassage

- De 7 basisprincipes van zorgmassage

- De 3 basistechnieken van zorgmassage

- Voorzorgsmaatregelen bij zorgmassage

- Voorbereiding van de zorgmassage

- Positionering bij handmassage

- Aandachtspunten en technieken die in zorgmassage voor komen.

- De workshopbegeleider toont dan a.d.h.v. een eenvoudige techniek hoe een hand of stoelmassage werkt en is er ruimte voor de deelnemers om het zelf te proberen/te voelen.

Noten bij het onderdeel 'proberen':

Tijdens de introductie-workshop wordt eerst stilgestaan bij een aantal voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden, waaronder het respecteren van de hygiënevoorschriften (niet in het minst in relatie met Covid-19). 

De deelnemers krijgen ook kort uitleg over mogelijke contra-indicaties zoals huidaandoeningen. Daarna kunnen de deelnemers zelf proberen een zorgmassagetechniek te geven, ondersteund door de begeleider. Hierbij worden de eenvoudigste technieken gebruikt. 

- Bij mensen uit de zorgsector wordt de groep in twee gesplitst waarbij de ene groep masseert en de andere groep ‘model’ ligt en omgekeerd. Zo kunnen ze zelf ervaren hoe een zorgmassage aanvoelt.

Naderhand krijgen deelnemers aan de introductie-workshop informatie over zorgmassage via digitale weg.

Introductie-Workshop organiseren?

Agenda

Wil je een zorgmassage introductie-workshop organiseren in jouw organisatie, vereniging, ziekenhuis, zorghuis, school, bedrijf,...?

Neem contact met ons op via mail of telefoon:

Overige opleidingen

Wil je nog een stap verder gaan en professioneel zorgmasseur worden?

Dat kan!

Meer informatie kan je vinden via deze link...

"Een intense ervaring waarin positiviteitsenergie door mijn lichaam nog na straalt" Stef (kankerpatiënt, na een zorgmassage)

bottom of page