Student • privacy policy

Vzw Zorgmassage hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In onze Privacy policy (of privacy statement) geven we heldere en transparante informatie over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vzw Zorgmassage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een uitgebreide privacy policy kan je vinden op onze website: www.zorgmassage.be

• Waarom vzw Zorgmassage gegevens nodig heeft.

Vzw Zorgmassage verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

• Hoe lang vzw Zorgmassage gegevens bewaart.

Vzw Zorgmassage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 20 jaar.

•. Delen met anderen

Vzw Zorgmassage verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

• Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar admin@zorgmassage.net.

Vzw Zorgmassage zal zo snel mogelijk, maar binnen een termijn van vier weken, op uw verzoek reageren.

• Beveiligen

Vzw Zorgmassage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door vzw Zorgmassage verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met vzw Zorgmassage via admin@zorgmassage.net