• Jan Hublau

Themaweek: Week van de Pijn


Van 5 tot 11 oktober is het 'Week tegen pijn' en daar willen we vandaag aandacht aan besteden!

Dit jaar ligt de focus op pijn bij kwetsbare groepen. Kwetsbare groepen zijn vooral patiënten als kinderen, ouderen, anderstaligen en patiënten met psychische klachten. Elke patiënt heeft recht op een aangepast pijnbeleid.


Zorgmassages kunnen hulp bieden aan (chronische) pijnpatiënten. De misvatting bestaat dat zorgmassage enkel geschikt is voor mensen met kanker. Ook mensen met aandoeningen zoals MS, ALS, fibromyalgie, CVS, gewrichtsklachten, RSI, chronische pijn, enz...). Een overzicht kan je vinden op onze website.


Over chronische pijn

Wanneer is er sprake van chronische pijn?

Wanneer bij een bepaalde verwonding de pijn langer duurt dan normaal en verwacht is er sprake van chronische pijn.

Chronische pijn heeft geen signaalfunctie meer maar zorgt voor belemmering in ons zijn.

Het symptoom 'pijn' is hierbij een op zichzelf bestaand syndroom geworden waarbij het vaak niet duidelijk is waarom zenuwen pijnprikkels geven en de patiënt pijn ervaart, terwijl er geen oorzaak gevonden kan worden.

Men neemt over het algemeen aan dat er van chronische pijn kan gesproken worden indien de pijn langer dan 3 à 6 maanden aanhoudt. Deels door veranderingen van zenuwen en hersenen wordt de kans dat die pijn spontaan verdwijnt kleiner.


Pijn beïnvloedt de levenskwaliteit

Pijn kan een grote invloed hebben op het dagelijks doen en laten in het leven van de patiënt. Voor gezonde mensen is pijn een alarmsignaal, het is een waarschuwing bij iets wat fout loopt in ons lichaam of wanneer we ons kwetsen.

Chronische pijn is steeds aanwezig.

Naar schatting 20% van de Europese bevolking kamp met chronische pijn. Dit heeft een enorme invloed en weerslag op de levenskwaliteit. Niet enkel door de onmiddellijke oorzaak van die pijn maar eveneens door het feit dat chronische pijnpatiënten angst hebben om te bewegen en de pijn erger te maken (wat dan weer een gevolg heeft voor de conditie) en het kan ook leiden tot maatschappelijk isolement, relationele problemen, verlies van werk, financiële problemen enz...


Net daarom is zorgmassage geen overbodige luxe voor deze patiënten.

Door de zachte massages (druk 1) kan de patiënt minder (tot bijna geen) pijn ervaren (afhankelijk van de pijnproblematiek) en is er kans op rust.

Heel wat mensen met fibromyalgie, CVS e.d. hebben de invloed van zorgmassages kunnen beleven.

Meer informatie?


Vlaamse Pijnliga (Samana)

Ligamenten zijn banden van bindweefsel omheen een gewricht, een geheel. En dat wil de Vlaamse Pijnliga eveneens zijn: een bindweefsel – de verbinding – tussen iedereen die in Vlaanderen met pijn begaan is.  Centraal binnen het geheel staat de werking van de patiëntenverenigingen van mensen met chronische pijn. Het zijn ook de verenigingen ’t Lichtpuntje, VMCP en Ruggensteun die – onder impuls van Samana – het initiatief namen tot de oprichting van deze Liga.


Vijf werkterreinen

Om deze doelstelling te bereiken zal de Liga in de toekomst haar werking voornamelijk ontplooien op een vijftal terreinen:

  1. lotgenotencontact ondersteunen tussen chronische pijnpatiënten;

  2. aanbieden informatie;

  3. belangenbehartiging;

  4. een zo goed mogelijke behandeling van pijnpatiënten;

  5. aandacht voor pijn.

Meer informatie en links naar andere organisaties kan je vinden via:157 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven