• Jan Hublau

Themadag: Werelddag van de Palliatieve Zorg


“Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan dient te worden als men denkt dat er niets meer gedaan kan worden” – Cicely Saunders; grondlegster van de palliatieve zorg.


We zenden een warme (virtuele) knuffel uit naar alle zorgverleners die het beste van zichzelf geven bij palliatieve zorg en alle mensen die in een palliatieve situatie zitten.


Een knuffel en een pluim aan alle zorgmasseurs die op professionele of vrijwillige basis mensen in hun palliatieve fase dat extra beetje kwaliteit bieden dankzij de zachte massages en aanrakingen.


Overgenomen van de website van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen:

Wat is het?

Wanneer je ongeneeslijk ziek bent of aan een ernstige aandoening lijdt, onderga je vaak verschillende behandelingen of therapieën met als doel om je leven te verlengen of te redden. Dit noemen we de curatieve of levensverlengende zorgbenadering. Wanneer deze behandelingen of therapieën niet het gewenste resultaat opleveren, verschuift het accent in de zorgverlening van een curatieve naar een palliatieve zorgbenadering. Niet langer je levensverlenging of genezing is het doel, maar wel de maximalisatie van je levenskwaliteit en comfort door je pijn en symptomen te controleren en te bestrijden. Palliatieve zorg wordt terminale of levenseindezorg wanneer je levensverwachting minder dan 3 maanden bedraagt.

Wat is het doel?

Palliatieve zorg is totale zorg. De bedoeling is om de levenskwaliteit te verbeteren van iedereen die te maken krijgt met een levensbedreigende aandoening, zowel van jezelf als van je naasten.  Om ervoor te zorgen dat je maximaal comfort hebt in de laatste levensfase, is er niet enkel aandacht voor lichamelijke maar ook voor psychische, sociale en spirituele aspecten.

Wie verleent het?

Palliatieve zorg is gedeelde zorg. De zorg wordt verleend door een divers team van zorgverleners, dat nauw samenwerkt om zorg te verlenen die is afgestemd op de noden en wensen van jezelf en van je naasten. Dit team bestaat doorgaans uit een huisarts, (thuis)verpleegkundige, zorgkundige,  apotheker, kinesitherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist, spiritueel begeleider, mantelzorger, vrijwilliger,…  Al deze zorgverleners bundelen hun krachten om er voor te zorgen dat jij en je naasten er het beste van kunnen maken ondanks je ziekte.

Voor wie is het?

Iedereen die ongeneeslijk ziek is, heeft op het einde van zijn/haar leven recht op palliatieve zorg. Dit staat zo in de Belgische wet op palliatieve zorg (2002). Palliatieve zorg is er dus voor iedereen, hoe verschillend mensen ook zijn. Leeftijd, geslacht, overtuiging, origine, ziekte of levensverwachting spelen geen rol. Palliatieve zorg is er voor iedereen die nood heeft aan zorg en ondersteuning in de laatste levensfase.

Wanneer start het?

Wanneer de palliatieve periode begint en eindigt is moeilijk te bepalen. Meestal start ze bij de diagnose en eindigt ze met de nazorg. Eén ding is duidelijk: het einde is onafwendbaar. Hoe lang de palliatieve periode duurt, is ook moeilijk te zeggen. Het kan gaan van een periode van enkele weken naar enkele maanden tot zelfs enkele jaren. Dat is het grote verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg: de palliatieve fase kan langer duren (soms zelfs jaren), terwijl de terminale fase vaak kort is.

Wat is het niet?

Er bestaan heel wat misverstanden en onduidelijkheden over ongeneeslijk ziek zijn, palliatieve zorg, en sterven. Dit komt omdat veel mensen het moeilijk vinden om te praten over de laatste levensfase. Desondanks is ook deze fase een volwaardig onderdeel van het leven en heeft iedereen recht op kwaliteitsvolle zorg aan het levenseinde.

Een aantal misverstanden over palliatieve zorg:

- Palliatieve zorg betekent dat er geen hoop meer is - Palliatieve zorg is hetzelfde als terminale zorg - Palliatieve zorg is enkel voor oudere mensen - Palliatieve zorg is enkel voor kankerpatiënten - Palliatieve zorg wordt enkel aangeboden in het ziekenhuis


Wil je meer te weet komen over palliatieve zorg?

Surf dan zeker naar de website van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen:

http://www.palliatief.beDeze Nederlandse video geeft een mooi en overzichtelijk beeld over palliatieve zorg:

(van Coöperatie PNZL, Nederland)


54 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven