Meldpunt

Ben je ontevreden en wil je dit melden?
 
logo meldpunt zorgmassage CLEAR.png

Voor vzw Zorgmassage is het belangrijk dat zowel de zorgvrager als zorggever zich gesteund voelen binnen het zorgmassage verhaal.

In de Belgische Massage Federatie (beroepsorganisatie) hebben we de perfecte partner gevonden als meldpunt voor de zorgvrager of masseur die ontevreden is...

Heeft u een klacht over een zorgmassage?

  • In dat geval kan u een klacht indienen bij de Belgische Massage Federatie. Deze beroepsorganisatie zal alles in het werk stellen om uw klacht in alle discretie en neutraliteit te behandelen. De Belgische Massage Federatie is immers gebonden door het beroepsgeheim en is verplicht om de neutraliteit en onafhankelijkheid te waarborgen bij de behandeling van uw klacht.

  • Indien u behandeld werd in een ziekenhuis of andere zorginstelling, kan u er eveneens voor kiezen om een klacht in te dienen bij de ombudsdienst van deze organisatie. Ook in dit geval zal de Belgische Massage Federatie betrokken partij zijn bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht.

  • Met een klacht over de werking van een ombudsdienst van een organisatie (bijvoorbeeld als u geen reactie krijgt van de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis of de betrokken zorginstelling), kan u eveneens rechtstreeks terecht bij de Belgische Massage Federatie.

  • Vzw Zorgmassage is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de behandeling(en) die u krijgt of gekregen hebt van een zorgverlener / zorgmasseur. Vzw Zorgmassage is of heeft geen ombudsdienst..

  • In het geval een bemiddeling geen oplossing biedt, zal de Belgische Massage Federatie u tevens inlichten over de verdere procedure met betrekking tot de afhandeling van uw klacht.

logo - belgische massage federatie.jpg

CONTACTEER DE BELGISCHE MASSAGE FEDERATIE

via email: info@massagefed.be